Capnostream®20p – Kapnograaf/ pulssoksümeeter

Capnostream®20p Portatiivne voodiäärne monitor Kapnograaf/pulssoksümeeter.

Capnostream on portatiivne voodiäärne monitor, mis võimaldab jälgida pidevalt patsiendi:

  • lõppekspiratoorset süsinikdioksiidi (etCO2) – süsinikdioksiidi sisaldust väljahingatavas õhus,
  • hingamissagedust (RR),
  • fraktsioonilistsissehingatavatsüsinikdioksiidi(FiCO2)–süsinikdioksiidisisaldustsissehingamisel,
  • hapnikuga küllastatust (SpO2),
  • pulsisagedust(PR).Seade esitab ka Integrated Pulmonary IndexTM-i (allpool nimetatakse IPI-ks) väärtuse ehk numbrilise väärtuse, mis ühendab neli peamist Capnostreami mõõdetavat näitajat, et anda lihtne ülevaade patsiendi ventilatoorsest seisundist. Need ühendatud näitajad on etCO2, RR, SpO2 ja PR. IPI arvutatakse vaid nende nelja näitaja põhjal ja muid näitajaid arvesse ei võeta.Lisaks esitab seade apnoede arvu tunnis (A/hr) ja hapniku desaturatsiooni indeksi (ODI), mida kasutatakse apnoe ja hapniku desaturatsiooni sündmuste kindlakstegemiseks ning kvantifitseerimiseks üle 22 aasta vanustel patsientidel järgmiselt.
  • A/hr: hingamispauside (pikkusega vähemalt 10 sekundit) arv patsiendil kas viimase tunni jooksul (põhikuval) või keskmiselt tunnis ajaperioodi jooksul (apnoe ja O2 desaturatsiooni kuval).
  • ODI: kordade arv, mil SpO2 väärtus langes algtasemelt 4% või rohkem ja naasis algtasemele 240 sekundi jooksul või kiiremini kas viimase tunni jooksul (põhikuval) või keskmiselt tunnis ajaperioodi jooksul (apnoe ja O2 desaturatsiooni kuval).

Rohkem infot seadme kohta saate vaadata tootja kodulehelt siit: Capnostream 20P